AKTUALNO
IGEA kontinuirano radi na poboljšanju transparentnosti i konkurentnosti javnog sektora uz pomoć suvremenih informatičkih tehnologija31.03.2017.

 IGEA je za Državnu geodetsku upravu razvila aplikaciju e-Oglasna ploča (https://e-obavijesti.dgu.hr/) koja sukladno čl. 8 Zakona o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina („Narodne novine“ br. 121/16) omogućuje objavljivanje obavijesti o tekućim i planiranim građevinskim radovima i koja će značajno pridonijeti učinkovitijem i racionalnijem trošenju financijski sredstava vezanih za izgradnju infrastrukture.

Ova aplikacija omogućuje objavljivanje i pristup informacijama o tekućim i planiranim građevinskim radovima i kao takva predstavlja prvu fazu uspostave Jedinstvene informacijske točke. Aplikacija na vrlo jednostavan i user friendly način mrežnim operatorima omogućuje zaprimanje, unos i dostavu obavijesti, te objavljivanje i pregled zaprimljenih obavijesti o tekućim ili planiranim građevinskim radovima, a koje su mrežni operatori sukladno Zakonu obavezni objaviti putem Jedinstvene informacijske točke u svrhu koordinacije građevinskih radova.
Veliko priznanje IGEI dodijeljeno na PMI konferenciji11.11.2016.

U Zagrebu je od 9. do 11. studenog 2016. godine održana PMI konferencije u sklopu koje su dodijeljena posebna priznanja tvrtkama i voditeljima pojedinih projekata.

Na spomenutoj konferenciji nagrađeni su i naši voditelji projekata: Mario Patafta iz IGEE za projekt 'Rollout JCMS' - projekt nadgradnje i primjene novog sustava upravljanja predmetima i dokumentima koji koriste svi prekršajni sudovi u Republici Hrvatskoj te Igor Gorečan iz IN2 za vođenje projekta eSavjetovanje.

Tvrtka IGEA već niz godina radi na projektima za prekršajne sudove, a nagrađeni projekt proveden je tijekom 2015. godine. Poseban značaj nagrade je u doprinosu povećanja transparentnosti i poboljšanja učinkovitosti državne i lokalne samouprave. Prilikom ocjenjivanja uzimalo se u obzir više kriterija kao što su uspješno ispunjavanja svih projektnih ciljeva kod naručitelja projekta i značajan doprinos za potrebe šire društvene zajednice. U obzir se također uzimala primjena strukturirane metodologije vođenja projekta, kriterij kompleksnosti, inovativnosti te ostvarivanje ciljeva prije planiranih vremenskih okvira.

Čestitamo voditeljima na dodijeljenim priznanjima.

Igea osvojila plaketu Zlatna kuna10.10.2016.

Varaždinska softverska tvrtka Igea osvojila je plaketu Zlatna kuna za najuspješnije malo trgovačko društvo u Varaždinskoj županiji u 2015. godini.

Direktorica Igee Tanja Pušelj Ostroški plaketu je preuzela na svečanoj sjednici Gospodarskog vijeća HGK – Županijske komore Varaždin, održanoj u Varaždinu.

Priznanje Zlatna kuna dodjeljuje se za uspješnost u poslovanju i doprinos hrvatskom gospodarstvu od 1993. godine. IN2 je 2011. godine osvojio Zlatnu kunu u kategoriji srednjih tvrtki na nacionalnoj razini, a sada mu se pridružila i Igea na županijskoj razini.

      

Igea u novom Gospodarskom vijeću HGK Varaždin15.04.2016.

Tanja Pušelj Ostroški, članica Uprave IN2 grupe i direktorica varaždinske Igee, sljedeće četiri godine bit će članica gospodarskog vijeća Hrvatske gospodarske komore pri Županijskoj komori Varaždin.

Gospodarsko vijeće zastupat će interese gospodarstva, s naglaskom na bolji status izvozne industrije te usklađivanje obrazovnog sustava s potrebama gospodarstva.

Prilikom sastavljanju vijeća, u obzir su se uzimali izvoz i broj zaposlenih te briga o teritorijalnoj zastupljenosti i različitoj veličini poduzeća. U slučaju Igee, pomogla je činjenica da je to najveća ICT tvrtka u županiji, kao i želja tvrtke za pokretanje suradnjom s informatičkim tvrtkama te povezivanje s Tehnološkim parkom i Fakultetom organizacije i informatike.

GeoSTAT - statistika prikazana na kartama14. 01. 2016.

Državni zavod za statistiku pokrenuo je krajem studenog 2015. godine portal GeoSTAT koji je zajednički razvili softverske tvrtke IN2 i Igea.

Prvi hrvatski geostatistički portal može se pronaći na adresi https://geostat.dzs.hr, a namijenjen je pregledu statističkih podataka u prostoru, odnosno na karti Republike Hrvatske. Korisnici mogu izabrati koje podatke žele vidjeti na karti, a u nekim slučajevima dostupni su čak do mikrorazine od površine jednog kvadratnog kilometra. Na raspolaganju su podaci iz Popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2011., dio podataka iz područja poljoprivrede i nacionalnih računa, podaci o prosječnim neto i bruto plaćama te struktura zaposlenih u pravnim osobama prema spolu.

Projekt je financirala Europska unija putem projekta IPA 2012, a implementacija je trajala tri mjeseca. Tehnologije korištene u implementaciji su bazirane na softveru otvorenog koda: GeoServer, GeoWebCache, OpenLayer i GeoExt. Sustav se oslanja na korištenje standardnih OGC servisa za prikaz prostornih podataka te standarda SLD za stiliziranje podataka. Za administraciju statističkih podataka razvijen je administratorski modul što omogućava Državnom zavodu za statistiku samostalno upravljanje podacima i dodavanje novih slojeva tematskih karata.

U projektu vrijednom 1,67 milijuna eura digitalizirane stare zemljišne knjige i harmonizirani podaci03.11.2015.

Projekt digitalizacije starih zemljišnih knjiga i preoblikovanja zemljišnoknjižnih i katastarskih podataka vrijedan 1.661.600 eura predstavljen je danas na završnoj svečanosti u zagrebačkom hotelu Westin. Glavni korisnici ovog projekta su Ministarstvo pravosuđa i Državna geodetska uprava, dok konzorcij koji ga je izvodio čine hrvatske tvrtke IN2, IGEA, CROZ i Mikrocop te nizozemski Cadastre, Land Registry and Mapping Agency (Kadaster). Projekt je sufinanciran iz pretpristupnih fondova Europske unije, odnosno IPA programa.

U sklopu komponente Digitalna arhiva po prvi put su skenirane zemljišne knjige te je razvijen informacijski sustav koji omogućava njihovo pretraživanje i pregledavanje. Namijenjen je primarno djelatnicima zemljišnoknjižnih odjela, ali će mu putem javnog weba u budućnosti moći pristupiti i drugi korisnici te pretraživati i pregledavati zemljišne knjige koje su do 2007. godine bile ručno vođene. U postupku skeniranja, u sklopu ovog projekta, digitalizirano je najmanje 12.500.000 stranica arhivskih zemljišnih knjiga, što obuhvaća 31 zemljišnoknjižni odjel od ukupno njih 107. Na samom događaju mogla se čuti i procjena kako je skenirano oko 220 tona zemljišnih knjiga koje u digitalnom formatu zauzimaju 10,5 TB podataka. Cilj digitalizacije je prije svega ubrzavanje poslovnih procesa u zemljišnoknjižnim odjelima, omogućavanje jednostavnog i brzog pretraživanja i pregleda putem računala, javni uvid u skenirane dokumente te zaustavljanje propadanja i uništavanja arhivskih zemljišnih knjiga do kojeg dolazi zbog svakodnevnog korištenja.

Komponentom Pojedinačno preoblikovanje razvijena je metodologija preoblikovanja podataka iz zemljišnih knjiga i katastra u Bazu zemljišnih podataka (BZP), a to je prvi korak k usklađivanju zemljišnoknjižnog i katastarskog stanja bez provođenja katastarskih izmjera. Razvoju metodologije prethodila je analiza 247 katastarskih općina, na osnovu koje su određeni kriteriji za preoblikovanje. Razvijena je i aplikacija kojom će se operativno izvršavati preoblikovanje. Rezultati Projekta pridonose povećanju pravne sigurnosti u prometu nekretnina i usklađenju podataka zemljišnih knjiga i katastra.

Navedeni posao predstavlja realizaciju drugog od dva ugovora za pružanje usluga provedenih u sklopu projekta čije je puno ime „Implementacija integriranog sustava zemljišne administracije" a ukupna vrijednost 3,63 milijuna eura. Projekt je financiran u okviru pretpristupnog fonda IPA I 2010. Navedeni projekt dio je sustavnih koraka koje Vlada Republike Hrvatske putem Ministarstva pravosuđa i Državne geodetske uprave poduzima još od 2003. godine u sklopu Nacionalnog programa sređivanja zemljišnih knjiga i katastra skraćenog naziva - Uređena zemlja.

„Zahvalila bih se svim partnerima u konzorciju na kvalitetno odrađenom poslu i poštivanju rokova. Uvijek smo ponosni kad možemo sudjelovati u projektima koji podižu kvalitetu usluga koju građani dobivaju od javnih tijela, a vjerujem i da će projekt olakšati svakodnevnicu i djelatnicima Katastra i Zemljišnih knjiga." – rekla je Tanja Pušelj Ostroški, članica Uprave IN2 i direktorica Igee.

Završen projekt Državne geodetske uprave vrijedan 1,97 milijuna eura30.09.2015.

Svečanost prezentacije rezultata i zatvaranja IPA projekta „Implementacija integriranog sustava zemljišne administracije (IISZA)" održana je danas u hotelu Antunović. Korisnik IPA 2010 pretpristupnih fondova je Državna geodetska uprava Republike Hrvatske, a ovaj dvogodišnji projekt vrijedan 1,97 milijuna eura temeljem javnog natječaja, provele su tvrtke IGEA, IN2, Zavod za fotogrametriju iz Hrvatske i Kadaster International iz Nizozemske.

Na svečanoj prezentaciji projekta prikazani su ostvareni rezultati. Projekt je uključivao četiri ključne komponente: homogenizaciju katastarskog plana, unaprjeđenje Geoportala Državne geodetske uprave (DGU) i izgradnju Geoportala Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP), uspostavu jedinstvenog GIS adresnog registra, te uspostavu sustava za elektroničko upravljanje dokumentima u procesiranju drugostupanjskih postupaka.

Katastarski plan za područje cijele Republike Hrvatske održava se u katastarskim uredima u digitalnom obliku. Temeljem povijesnog nasljeđa na dijelu katastarskih planova zbog nehomogenosti njihovo je održavanje suvremenim načinom prikupljanja podataka otežano. U okviru komponente homogenizacije katastarskih planova, definiran je sami proces homogenizacije, s ciljem podizanja kvalitete katastarskih planova. U okviru ove komponente, provedena je homogenizacija u 106 katastarskih općina, te su pripremljeni svi preduvjeti za daljnju homogenizaciju.

Geoportal DGU je do sada svojim korisnicima nudio mogućnost pristupa katastarskim planovima, zračnim snimkama te topografskim kartama, a sada je nadograđen i donosi niz novih mogućnosti među kojima vrijedi istaknuti pristup novim zračnim i topografskim podacima, adresnom registru i trodimenzionalnom prikazu Republike Hrvatske. U svrhu lakšeg pristupa podacima, dosadašnji sustav pretraživanja je proširen na ulice i kućne brojeve, a posebna funkcionalnost je dodavanje korisničkih podataka za vlastite potrebe.

Novi GIS adresni registar daje mogućnost pregleda objedinjenih grafičkih i alfanumeričkih adresnih podataka Republike Hrvatske. Ovaj unaprijeđeni odvojeni sustav obuhvaća službene adresne podatke kao što su kućni brojevi, zgrade, prostorne jedinice, čija primjena se nalazi u svakodnevnom životu. Zahvaljujući mogućnosti povezivanja s drugim sustavima, kvalitetne i točne podatke adresnog registra koristiti će i drugi servisi državnih institucija.

Geoportal Nacionalne infrastrukture prostornih podataka odnosno Geoportal NIPP predstavlja središnju točku za pretraživanje prostornih podataka svih ustanova i institucija koji ih posjeduju, te ih imaju potrebu razmjenjivati i prikazivati. Građanima, tvrtkama ali i drugim državnim institucijama ovime se omogućava jednostavan i transparentni pristup informacijama o svim prostornim podacima na državnoj razini. Važno je napomenuti kako je Geoportal NIPP temelj nacionalne infrastrukture prostornih podataka, te jedan od osnovnih koraka u ispunjavanju obaveza Republike Hrvatske prema Europskoj uniji proizašlih iz INSPIRE direktive, a središnja točka prikupljanja istih je Državna geodetska uprava.

Posljednja komponenta je „e-predmeti", tj. sustav za elektroničko upravljanje predmetima u drugostupanjskim postupcima, koji na učinkovit i transparentan način osigurava brže postupanje i ostvarivanje prava stranaka koje su uložile žalbu na prvostupanjska rješenja. Među posebnostima sustava vrijedi izdvojiti korištenje „OCR" tehnologije koja omogućava automatsku pretvorbu skeniranih dokumenata u poznate digitalne formate, mogućnost pretraživanja za djelatnike DGU-a, brže upravljanje drugostupanjskim predmetima i objavu njihovog statusa na javno dostupnoj web adresi.

„Ostvarenim rezultatima projekta Državna geodetska uprava, kao temeljna institucija za stvaranje, održavanje i distribuciju prostornih podataka, će osigurati brže pregledavanje i izdavanje istih, te na taj način dati veliku podršku ekonomiji i gospodarstvu Republike Hrvatske." – rekao je ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Danko Markovinović.

"Sve tvrtke iz konzorcija su dugogodišnji partneri Državne geodetske uprave, još jednom su pokazale da mogu kvalitetno i na vrijeme odraditi kompleksne projekte, što nije lako jer treba objediniti tehnološka i poslovna znanja, znanja vođenja kompleksnih projekata i dobru suradnju s korisnikom. Mislim da svi možemo biti ponosni na rezultate projekta koji osim što su donijeli informatizaciju procesa i olakšavanje rada djelatnicima DGU, puno doprinose i drugim institucijama u zemlji kojima je ovaj projekt omogućio tehnološku osnovicu za moderniju i učinkovitiju razmjenu podataka" – rekla je članica Uprave IN2 grupe i direktorica Igee Tanja Pušelj Ostroški.

Pokrenut e-Obrt - IN2 aplikacija za online otvaranje obrta24.09.2015.

Ministarstvo poduzetništva i obrta pokrenulo je u srijedu, 23. rujna elektroničku uslugu e-Obrt, koju je izradila softverska tvrtka IN2.

Ovom aplikacijom će se, po prvi puta u Hrvatskoj, obrt moći registrirati putem Interneta. Ova usluga dostupna je putem sustava e-Građani, kroz koji sadašnji ili budući obrtnici mogu podnijeti prijavu za osnivanje obrta, ili upisati statusne promjene bez odlaska u nadležna registarska tijela.

Za prijavu u e-Obrt potrebno se prijaviti u sustav e-Građani. Za prijavu je potrebno posjedovati vjerodajnicu koja se može zatražiti u Financijskoj agenciji (FINA) te putem nje kreirati Osobni korisnički pretinac. Nakon uspješne prijave u Osobni korisnički pretinac moguće je pokrenuti proces registracije novog obrta.

Za dobivanje službenih dokumenata također neće biti potrebno odlaziti u nadležna registarska tijela, već će obrtnik svoju obrtnicu, rješenje o otvaranju obrta i izvadak iz Obrtnog registra dobiti putem svog osobnog korisničkog pretinca koji će kreirati.

„Obrtnike smo već rasteretili troška plaćanja obrtnice koji je iznosio 200 kuna, a uskoro obrtnici neće imati ni trošak plaćanja pristojbe jer će, prema novom Zakonu o upravnim pristojbama, svaki zahtjev podnesen elektroničkim putem biti oslobođen svih pristojbi. Znači da će otvaranje obrta biti potpuno besplatno", poručio je Ministar poduzetništva i obrta Gordan Maras na predstavljanju aplikacije.

IGEA 2527.08.2015.

Igea je 27. kolovoza spektakularno proslavila 25 godina svog postojanja! Malo smo špancirali Varaždinom, malo jeli i pili, a puno se družili, plesali i zabavljali svi zajedno - naši dragi klijenti, partneri, suradnici, bivši i sadašnji zaposlenici. Kako nam je bilo pogledajte u galeriji slika koju možete pronaći na našoj facebook stranici. Hvala svima vama koji ste stvarali Igeu s nama!

 

Predstavljen Bioportal - GIS projekt IN226. 05. 2015.

 Jedinstvenu baza podataka o bioraznolikosti i zaštiti prirode u Hrvatskoj - Bioportal - IN2 je razvio  za Državni zavod za zaštitu prirode.

Projekt je financiralo Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, a radi se o centraliziranom i objedinjenom geoportalu na kojem se mogu prikazati i preklapati prostorni podaci vezani uz zaštitu prirode poput karata staništa životinja i biljaka. Bioportalom se htjelo omogućiti pristup i analizu ažurnih i verificiranih podataka o bioraznolikosti i zaštiti prirode u Hrvatskoj najširoj javnosti, ali i svima koji planiraju neki zahvat te znanstvenoj i stručnoj zajednici. Zahvaljujući ovom portalu, izrađivači studija moći će besplatno i u stvarnom vremenu doći do podataka u preciznom mjerilu, što će smanjiti cijene studija.

Portal se može posjetiti na adresi www.iszp.hr
 
IGEA u zaštiti prirode i ljudi01.04.2015.

Tijekom prošle godine IGEA je započela nekoliko projekata vezanih uz sustave zaštite prirode ili zaštite od prirodnih nepogoda. Tako je u Agenciji za zaštitu okoliša započeta izrada jedinstvenog Geoportala zaštite okoliša, a koji će okupljati i centralizirati preko 40 različitih izvora podataka vezanih uz djelatnost Agencije. Usporedno s time, u izradi je i portal jednog od „proizvoda“ agencije, a to su strateške karte buke koje će biti publicirane kako putem zasebne aplikacije, tako i na jedinstvenom Geoportalu.

U Zadarskoj županiji IGEA sudjeluje na međunarodnom projektu HOLLISTIC koji okuplja sve države Adria-regije i koji za cilj ima smanjenje rizika od potresa i šumskih požara. IGEA je u projekt uključena kao kontraktor Zadarske županije, a osnovni zadatak koji joj je povjeren jest izrada AdriaFireGIS web portala. Portal će omogućavati pregled aktualnih i povijesnih podataka vezanih uz šumske požare, poput: opožarena područja, aktualne meteorološke podatke, indeks rizika od izbijanja šumskih požara i slično te će omogućavati i prikaz simulacije širenja šumskih požara u ovisnosti o zadanim parametrima i terenskim uvjetima.

IGEA na sajmu poslova15.3.2015.

 Kako bi što bliže došla do kvalitetnog kadra, Igea je nastupala na Sajmu poslova u Varaždinu. Interes poslodavaca nadmašio je raspoloživi prostor za predstavljanje. Među 26 tvrtki prisutna je bila i Igea, koja trenutno traži jednog inženjera razvoja i dva geoinformatičara. 

IGEA prati sliv rijeke Save20.01.2015.

 S Međunarodnom komisijom za sliv rijeke Save (ISRBC – International Sava River Basin Commission) Igea je dobila posao za implementaciju Sava GIS projekta pod nazivom „Uspostava Sava GIS temeljnih funkcionalnosti“. Sava GIS sustav omogućit će pristup i upravljanje integriranim podacima i metapodacima sliva rijeke Save putem centralnog GIS portala. 


Sava GIS portal bit će okosnica infrastrukture prostornih i alfanumeričkih podataka sliva rijeke Save za pregledavanje, pretraživanje, razmjenu, analizu i upravljanje vodama za zemlje u slivu. Cilj je dobiti bolji pristup informacijama i dobar okvir za buduću suradnju svih institucija u slivu i na međunarodnoj razini. 

Uspostava temeljnih funkcionalnosti je prvi korak prema tome, a ISRBC planira nastaviti s razvojem naprednih funkcionalnosti sustava i u kasnijim fazama.
Tanja Pušelj Ostroški - Moćna žena u moćnijem IT svijetu11.12.2014.

S ponosom objavljujemo članak o Tanji Pušelj Ostroški – članici uprave IN2 i direktorici Igee. Jedna je od pet najuspješnijih žena u IT sektoru. O njenom putu ka uspjehu, postignućima, ostvarenim ciljevima te kako kvalitetno stigne, između profesionalnog i privatnog života, iskoristiti svoje slobodno vrijeme pročitajte ovdje.

IN2 grupa zaposlila jubilarnog 500. zaposlenika02.12.2014.

Softverska grupacija IN2 ovih dana zaposlila je jubilarnog 500. zaposlenika i tako ostvarila još jednu važnu točku u svojoj 22-godišnjoj povijesti. 

 
Unatoč tome što je sad zabilježen 500-ti zaposlenik, broj ljudi koji rade za IN2 grupu je već ranije ove godine premašilo navedeni broj, ako se u njih ubroji i više od deset vanjskih suradnika pojedinaca koji su angažirani preko svojih tvrtki.