VIJESTI
Završen projekt Državne geodetske uprave vrijedan 1,97 milijuna eura30.09.2015.

Svečanost prezentacije rezultata i zatvaranja IPA projekta „Implementacija integriranog sustava zemljišne administracije (IISZA)" održana je danas u hotelu Antunović. Korisnik IPA 2010 pretpristupnih fondova je Državna geodetska uprava Republike Hrvatske, a ovaj dvogodišnji projekt vrijedan 1,97 milijuna eura temeljem javnog natječaja, provele su tvrtke IGEA, IN2, Zavod za fotogrametriju iz Hrvatske i Kadaster International iz Nizozemske.

Na svečanoj prezentaciji projekta prikazani su ostvareni rezultati. Projekt je uključivao četiri ključne komponente: homogenizaciju katastarskog plana, unaprjeđenje Geoportala Državne geodetske uprave (DGU) i izgradnju Geoportala Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP), uspostavu jedinstvenog GIS adresnog registra, te uspostavu sustava za elektroničko upravljanje dokumentima u procesiranju drugostupanjskih postupaka.

Katastarski plan za područje cijele Republike Hrvatske održava se u katastarskim uredima u digitalnom obliku. Temeljem povijesnog nasljeđa na dijelu katastarskih planova zbog nehomogenosti njihovo je održavanje suvremenim načinom prikupljanja podataka otežano. U okviru komponente homogenizacije katastarskih planova, definiran je sami proces homogenizacije, s ciljem podizanja kvalitete katastarskih planova. U okviru ove komponente, provedena je homogenizacija u 106 katastarskih općina, te su pripremljeni svi preduvjeti za daljnju homogenizaciju.

Geoportal DGU je do sada svojim korisnicima nudio mogućnost pristupa katastarskim planovima, zračnim snimkama te topografskim kartama, a sada je nadograđen i donosi niz novih mogućnosti među kojima vrijedi istaknuti pristup novim zračnim i topografskim podacima, adresnom registru i trodimenzionalnom prikazu Republike Hrvatske. U svrhu lakšeg pristupa podacima, dosadašnji sustav pretraživanja je proširen na ulice i kućne brojeve, a posebna funkcionalnost je dodavanje korisničkih podataka za vlastite potrebe.

Novi GIS adresni registar daje mogućnost pregleda objedinjenih grafičkih i alfanumeričkih adresnih podataka Republike Hrvatske. Ovaj unaprijeđeni odvojeni sustav obuhvaća službene adresne podatke kao što su kućni brojevi, zgrade, prostorne jedinice, čija primjena se nalazi u svakodnevnom životu. Zahvaljujući mogućnosti povezivanja s drugim sustavima, kvalitetne i točne podatke adresnog registra koristiti će i drugi servisi državnih institucija.

Geoportal Nacionalne infrastrukture prostornih podataka odnosno Geoportal NIPP predstavlja središnju točku za pretraživanje prostornih podataka svih ustanova i institucija koji ih posjeduju, te ih imaju potrebu razmjenjivati i prikazivati. Građanima, tvrtkama ali i drugim državnim institucijama ovime se omogućava jednostavan i transparentni pristup informacijama o svim prostornim podacima na državnoj razini. Važno je napomenuti kako je Geoportal NIPP temelj nacionalne infrastrukture prostornih podataka, te jedan od osnovnih koraka u ispunjavanju obaveza Republike Hrvatske prema Europskoj uniji proizašlih iz INSPIRE direktive, a središnja točka prikupljanja istih je Državna geodetska uprava.

Posljednja komponenta je „e-predmeti", tj. sustav za elektroničko upravljanje predmetima u drugostupanjskim postupcima, koji na učinkovit i transparentan način osigurava brže postupanje i ostvarivanje prava stranaka koje su uložile žalbu na prvostupanjska rješenja. Među posebnostima sustava vrijedi izdvojiti korištenje „OCR" tehnologije koja omogućava automatsku pretvorbu skeniranih dokumenata u poznate digitalne formate, mogućnost pretraživanja za djelatnike DGU-a, brže upravljanje drugostupanjskim predmetima i objavu njihovog statusa na javno dostupnoj web adresi.

„Ostvarenim rezultatima projekta Državna geodetska uprava, kao temeljna institucija za stvaranje, održavanje i distribuciju prostornih podataka, će osigurati brže pregledavanje i izdavanje istih, te na taj način dati veliku podršku ekonomiji i gospodarstvu Republike Hrvatske." – rekao je ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Danko Markovinović.

"Sve tvrtke iz konzorcija su dugogodišnji partneri Državne geodetske uprave, još jednom su pokazale da mogu kvalitetno i na vrijeme odraditi kompleksne projekte, što nije lako jer treba objediniti tehnološka i poslovna znanja, znanja vođenja kompleksnih projekata i dobru suradnju s korisnikom. Mislim da svi možemo biti ponosni na rezultate projekta koji osim što su donijeli informatizaciju procesa i olakšavanje rada djelatnicima DGU, puno doprinose i drugim institucijama u zemlji kojima je ovaj projekt omogućio tehnološku osnovicu za moderniju i učinkovitiju razmjenu podataka" – rekla je članica Uprave IN2 grupe i direktorica Igee Tanja Pušelj Ostroški.