VIJESTI
IGEA kontinuirano radi na poboljšanju transparentnosti i konkurentnosti javnog sektora uz pomoć suvremenih informatičkih tehnologija31.03.2017.

 IGEA je za Državnu geodetsku upravu razvila aplikaciju e-Oglasna ploča (https://e-obavijesti.dgu.hr/) koja sukladno čl. 8 Zakona o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina („Narodne novine“ br. 121/16) omogućuje objavljivanje obavijesti o tekućim i planiranim građevinskim radovima i koja će značajno pridonijeti učinkovitijem i racionalnijem trošenju financijski sredstava vezanih za izgradnju infrastrukture.

Ova aplikacija omogućuje objavljivanje i pristup informacijama o tekućim i planiranim građevinskim radovima i kao takva predstavlja prvu fazu uspostave Jedinstvene informacijske točke. Aplikacija na vrlo jednostavan i user friendly način mrežnim operatorima omogućuje zaprimanje, unos i dostavu obavijesti, te objavljivanje i pregled zaprimljenih obavijesti o tekućim ili planiranim građevinskim radovima, a koje su mrežni operatori sukladno Zakonu obavezni objaviti putem Jedinstvene informacijske točke u svrhu koordinacije građevinskih radova.