VIJESTI
Tvrtka IGEA, članica IN2 Grupe, potpisala je ugovor s Državnom geodetskom upravom za implementaciju informacijskog sustava katastra infrastrukture31.08.2018.

Ugovor za projekt „Razvoj aplikativnog rješenja i implementacije informacijskog sustava katastra infrastrukture (HR-KI) i jedinstvene informacijske točke (JIT)“ potpisan je danas u prostorima Državne geodetske uprave (DGU). Naručitelj projekta je DGU, a na javnom natječaju za nositelja projekta odabran je konzorcij IGEA d.o.o. (članica IN2 grupe) i Ericsson Nikola Tesla d.d. 


Cilj projekta je uspostava sustava za vođenje, pohranu i distribuciju podataka katastra infrastrukture za cijelo područje Republike Hrvatske, čime će se poboljšati i dostupnost i preuzimanje podataka katastra infrastrukture ostalim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave, javnim poduzećima i vlasnicima, odnosno upraviteljima infrastrukture.
 
Uspostavit će se sustav jedinstvene informacijske točke koji će sadržavati podatke o infrastrukturi koje posjeduju vlasnici, odnosno upravitelji infrastrukture te katastri infrastrukture osnovani na razini jedinica lokalne samouprave. Radi se o velikom broju podataka za više stotina tisuća kilometara različitih vrsta vodova: telekomunikacijska, elektroenergetska, naftovodna, plinovodna, vodovodna i odvodna te toplovodna infrastruktura RH.
 
Ovakav informacijski sustav povećat će razinu komunikacije građana i javne uprave kroz veću i transparentnu dostupnost podataka katastra infrastrukture.
 
Sredstva za ovaj, 8.820.020,00 kn vrijedan ugovor, osigurana su fondovima Europske unije, a znanje i dugogodišnje iskustvo Igeinih stručnjaka u implementaciji kompleksnih IT sustava, katastra nekretnina te geoinformacijskih sustava pridonijelo je dobivanju ovog novog projekta.