REFERENCE

  Ministarstvo Pravosuđa:
          o Zemljišne knjige
          o e-izvadak
          o Prekršajni upisnici

   Državna geodetska uprava:
          o Katastar zemljišta
          o Nove katastarske izmjere
          o e-katastar
          o Geoportal državne geodetske uprave
          o Kontrola kvalitete digitalnog katastarskog plana DGU
          o Središnja baza digitalnog katastarskog plana DGU

   Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva:
          o Obrtni registar

   Grad Zagreb, Zagrebački Holding:
          o Upravljanje imovinom Grada Zagreba

 •  Zavod za prostorno uređenje Istarske županije:
         
o GIS portal Istarske županije
          o GIS prostornog planiranja Istarske županije

 •  Agencija za katastar Kosovo:
          o Geoportal
          o Adresni registar
          
o KCLIS - karte
          
o Sustav upravljanja grafičkim podacima Kosova

 •  HŽI:
          o GIS baza podatka cestovno - željezničkih prijelaza

 •  Ured za veterinarstvo BiH:
          o GIS sustav za obavještavanje o životinjskim bolestima i upravljanje
             zarazama

 •  KBC Zagreb:
          o GIS - BI za KBC Zagreb

 •  Grad Koprivnica:
          o Interaktivna karta biciklističkih staza grada Koprivnice