RJEŠENJA

IGEA u svom portfelju nudi gotova aplikativna rješenja koja su nastala dugogodišnjim iskustvom u razvoju softvera. Iskustva i korisničke potrebe ugradili smo u skup aplikacija kojima pokrivamo područja Državne uprave (Zemljišnoknjižni odjeli, Katastri, Nove katastarske izmjere...),  te rješenjima koja nudimo povećavamo kvalitetu njihovih usluga i učinkovitost poslovanja.

    • Zemljišna knjiga
   
e-izvadak
   
Katastar zemljišta
   
e-Katastar
   
Nove katastarske izmjere
   
Prekršajni upisnici
   
Obrtni registar
    Upravljanje imovinom
   
Položajni opisi geodetskih točaka
    GIS portal Istarske Županije
    DGU Geoportal
    • ILAS
    • SDGE